Συνένωση δύο Φροντιστηρίων της Κορίνθου έφερε την Πρότυπη Παιδεία στην Κόρινθο