Προιόν της συνένωσης δυο φροντιστηρίων της Κορίνθου, είναι η Πρότυπη Παιδεία. Στα στελέχη των δυο αυτών φροντιστηρίων προστέθηκαν και άλλοι επιστήμονες, με αποτέλεσμα να προκύψει μια δυναμική ομάδα που γράφει σημαντική πορεία στην στήριξη των μαθητών των Κορινθιακών σχολείων.